NETVÆRK

Jeg indgår i forskellige netværk. Mit ønske er at være med til at bringe mennesker og viden sammen på tværs af faggrænser og udforske veje til sundhed og livskvalitet, der ikke centreres om vægt. Alle kroppe fortjener at blive behandlet med respekt, og det er en fælles opgave at komme vægtstigmatisering og tykfobi til livs.

Jeg er ikke i tvivl om, at det massive vægtfokus, der er i samfundet og sundhedssystemet, er del af årsagen til, at så mange udvikler spiseforstyrrelser og forstyrret spisning. Dertil kommer vægtstigma og tykfobi og de stereotyper og fordomme, der er om tykke kroppe. Tilsammen har det alvorlige konsekvenser for vores livsudfoldelse og fysiske, psykiske og sociale helbred.

Det kræver dialog og samarbejde på tværs af faggrænser at navigere de komplekse krydsfelter mellem vægt, spiseforstyrrelse og vægtstigma. Desværre er meget viden fanget i faglige siloer. Vægt forstås typisk inden for en medicinsk silo, spiseforstyrrelser og kropsbillede inden for en psykologisk silo og vægtstigma inden for en sociologisk, antropologisk silo. Mange eksperter inviteres mest ind i lukkede samtaler med hinanden. Det begrænser viden om sundhed og vores muligheder for at skabe forandring.


Jeg er optaget af, at mennesker og viden bringes sammen, så vi kan diskutere og udforske sundhed på måder, der afspejler det hele menneske og menneskets interaktioner med sine omgivelser.


Ligevægt – en tværfaglig sammenslutning

Juni 2020 var jeg med til at stifte Ligevægt – en tværfaglig sammenslutning. Formålet er at samle forskere og klinikere fra forskellige fagområder, som er parate til at gentænke opfattelsen af og omgangen med vægt i sundhedsvæsenet og i samfundet generelt. Læs mere her og blev del af netværket på Facebook og LinkedIn.


At bygge broer mellem spiseforstyrrelsesfeltet og vægtfeltet

Jeg er især optaget af at bygge bro mellem spiseforstyrrelsesfeltet og vægtfeltet. Aktuelt er der alt for lidt kommunikation og samarbejde på tværs. Det skaber især store problemer for de mennesker, der både har en spiseforstyrrelse og en høj vægt (BED). Det skaber også problemer, fordi der er en risiko for, at tiltag sat i verden for at løse ‘vægtproblemer’, fx tidlig opsporing hos sundhedsplejersker og i skoler og vægttabsprogrammer til børn og unge, uforvarende risikerer at skabe problemer med forstyrret kropsbillede, forstyrret spisning og deciderede spiseforstyrrelser.

Jeg ved fra mig selv og andre, der arbejder med spiseforstyrrelser, at vi er vant til at tænke inden for vores egne faggrænser og helst undgår at gå ind i emner om høj vægt og fysisk sundhed. Måske føles det uoverskueligt eller uvedkommende at skulle tage fat på så stort felt som ‘overvægt’. Mit gæt er, at fagfolk inden for ‘overvægt’ har det på samme måde. Jeg har talt med professionelle inden for ‘fedme’forskning, bariatri og diabetes, som har vist en stor åbenhed og interesse for for de psykologiske aspekter af vægt, men de efterspørger mere viden og bliver ofte overrasket over omfanget og dybden af spiseforstyrrelsesproblematikken.

Især mennesker med BED kan blive fanget som en lus mellem to negle, fordi fagfolk ikke taler sammen. De fleste mennesker med BED har både en spiseforstyrrelse og en høj vægt. I deres behandlingsforløb for spiseforstyrrelse oplever de at skulle arbejde på at spise regelmæssigt og frit, acceptere sig selv og deres krop og holde vægten stabil. Ude i samfundet og i sundhedssystemet møder de dog fortsat krav om vægttab og i nogle tilfælde krav om meget store vægttab. På fertilitetsklinikker kan det være helt op til 40-50 kilo.

Kontakt mig, hvis du er nysgerrig eller har idéer til, hvordan vi kan bygge bro eller dele viden på tværs af faggrænser. Fx gensidig undervisning, samtalesaloner, seminarer, konferencer eller andet.


Mænd og drenge med BED

Sammen med Statens Institut for Folkesundhed, Askovhus, BEDklinikken, LMS og andre søger jeg penge til at sætte spot på mænd og drenge med BED. Mænds sundhed er i sig selv et underudforsket emne, men mænd og drenge med spiseforstyrrelser er især overset. Tag kontakt, hvis du vil være med eller har forslag til vigtige perspektiver.


Samarbejde

Ligevægt – en tværfaglig sammenslutning

Vægtneutral klinisk diætist, Inger Bols

Statens institut for folkesundhed, Syddansk Universitet

BEDklinikken

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMSOS)

Askovhus

Projekt Ligevægt, Kolding

Jeg har siddet i Overvægtsalliancen i 2 år som repræsentant for Dansk Psykologforening, men jeg trådte ud maj 2020, fordi jeg er fundamentalt uenig i målsætningen om at behandle høj vægt som et problem.


Jeg er medlem af :

Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser

Dansk Psykologforening

Vægtneutral Sundhed