Specialist i spiseforstyrrelser


Jeg er autoriseret psykolog, ph.d. i sundhedsvidenskab og specialist i BED (Binge Eating Disorder, på dansk tvangsoverspisning).

Jeg er optaget af konsekvenser af vægtstigma og vægtfokus i samfundet.
Og så er jeg optaget af det, jeg ser som en alternativ vej: vægtneutral sundhed.

Min forskning af BED og vægt har bragt mig rundt i komplicerede krydsfelter mellem psyke og krop, psykiatri og medicin, individ og samfund. Det har gjort det tydeligt for mig, at sundhed er meget mere end vægt og BMI, og at et fortsat fokus på vægt risikerer at forstyrre individers identitetsfølelse og forhold til mad, krop og andre mennesker.

Nu vil jeg gerne bringe mennesker og viden sammen på tværs af faggrænser og udforske veje til sundhed og livskvalitet, der ikke centreres om vægt.

Kontakt mig for kurser og sparring om BED og vægtneutral sundhed, eller for at være med i mit netværk.


Hele 2020 er det muligt at booke foredrag med Lene meyer og Nadja Engsig fra TV2 dokumentaren ‘Nadja og de 170 kIlo’