KURSERJeg kombinerer forskning og klinisk praksis og tilbyder kurser og sparring inden for følgende områder:


Vægtneutral Sundhed

BED (tvangsoverspisning) og BED-behandling (eksternalisering, mekanisk spisning og brug af kostdagbog)

BED og vægtneutral sundhed

Diagnosticering af spiseforstyrrelser (Eating Disorder Examination, EDE, interview)

Spiseforstyrrelser og negativ kropsopfattelse i et psykologisk og socialt perspektiv

Vægtstigma og kropsopfattelseKontakt mig for præsentationer på konferencer, årsmøder og andre faglige arrangementer. Prisen afhænger af arrangementet, men er typisk 5.000 kr. for et oplæg og 20.000 kr. for en hel dag.Næste kursus

Vægtneutral Sundhed: En ny måde at forstå sundhed på
v/ psykolog ph.d. Lene Meyer og Aut. klinisk diætist Inger Bols
31. maj og 1. juni, 2021, (Storkøbenhavn)
16. september og 17. september (Middelfart)


Kommende kurser

Grundkursus i BED og BED-behandling
v/ psykolog ph.d. Lene Meyer og Aut. klinisk diætist Inger Bols
1. og 2. december, 2021 (Middelfart)

BED og vægt: Hvad er det egentlig der tynger og hvad gør vi ved det?
BED og vægtneutral sundhed
v/ psykolog ph.d. Lene Meyer og Aut. klinisk diætist Inger Bols
Januar, 2022, (Middelfart)

Nadja og de 170 kg: Når kampen modvægten må stoppe
v/ psykolog ph.d. Lene Meyer og Nadja Engsig
2021, hele landet

31. maj og 1. juni 2021 (København)
16. og 17. sept., 2021 (Middelfart)

VÆGTNEUTRAL SUNDHED – EN NY MÅDE AT SE SUNDHED PÅTodages intensivt grundkursus for sundhedsprofessionelle i den forskningsbaserede model v/ psykolog og ph.d. Lene Meyer, diætist & ACT-coach Inger Bols og gæsteforelæser professor Thorkild I. A Sørensen

Kurset er til dig, der arbejder med sundhedsrådgivning f.eks. læge, praksissygeplejerske, diætist, prof. bachelor, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, eller sundhedsplejerske.

Måske er du begyndt at stille spørgsmål ved den traditionelle tilgang til sundhed, hvor vægten er i centrum. Du har en spirende fornemmelse af, at der er noget, der ikke virker. Det er svært at få klienten til at tabe sig og ikke mindst holde vægten til trods for din og klientens store indsats.

Måske er du leder på et sundhedscenter eller en forebyggelsesenhed. Du savner evidensbaseret viden og sparring til at formulere jeres sundhedsindsats.

På dette kursus stiller vi skarpt på den nyeste forskning i et tværfagligt perspektiv og fører dig med ind i krydsfelter mellem vægttab, stigma og spiseforstyrrelser særligt BED. Vi kortlægger problemer og risici ved fokus på vægttab og præsenterer et evidensbaseret alternativ: Vægtneutral Sundhed


På dette kursus får du:

Gennemgang af det traditionelle vægtcentrerede sundhedsparadigme: grundantagelser, paradokser og utilsigtede konsekvenser

Indføring i det vægtneutrale sundhedsparadigme: baggrund, evidens og introduktion til, hvordan du kan arbejde vægtneutralt i praksis

Indsigt og forståelse af BED (tvangsoverspisning) og ’slankekursforstyrrelse’

Introduktion til vægtstigma: hvad er det, hvad er konsekvenserne og hvordan sikrer du, at du arbejder anti-stigmatiserende

Lejlighed til at reflektere over egen praksis og indgå i faglige diskussioner med forskere, klinikere og andre fagfæller

Mød dine undervisere


Thorkild I.A. Sørensen, professor i genetisk og metabolisk epidemiologi ved Metabolismecenteret, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Thorkild I.A. Sørensen er en international, højt respekteret forsker, som gennem 50 år har forsket i fedmens gåder, både hvad angår de genetiske og miljømæssige årsager, samt somatiske og psykosociale konsekvenser.
Thorkild har modtaget internationale priser som anerkendelse for sin forskning i fedme. Læs mere Thorkild I.A. Sørensen
Inger Bols, autoriseret klinisk diætist, certificeret coach og ACT-coachcertificeret vejleder i den originale og evidensbaserede model for intuitiv spisning.

I snart 25 år har Inger arbejdet som diætist. De første år i hospitalsregi med bl.a. diabetes og i en forskningsafdeling om hjerterehabiliteringen. De sidste 20 år i egen praksis med især vægttabsrådgivning, sportsernæring og spiseforstyrrelse.

Efter tusindvis af klientsamtaler, med fundament i den motiverende samtale, personlige kostplaner og tilbud om støttende kontrolvejninger, blev det tydeligt for Inger, at hun grundlæggende ikke hjalp sine klienter til varig sundhed, så længe vægttab var en del af målet.  

De seneste år har Inger derfor taget flere forskellige kurser hos nogle af de dygtigste og mest progressive diætister og psykologer i verden og er i dag den første danske vægtneutrale diætist.  Inger arbejder både med individuel vejledning og gruppebehandlinger. Derudover har hun mange års erfaring i undervisning og foredragsvirksomhed.

Inger er initiativtager til den tværfaglige sammenslutning Ligevægt.


Læs mere www.IngerBols.dk 


Lene Meyer, autoriseret psykolog, ph.d. i BED (Tvangsoverspisning) fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Lene er specialiseret i behandling og diagnosticering af spiseforstyrrelser og var den første til at forske i BED i Danmark.

I mere end 10 år har hun beskæftiget sig med spiseforstyrrelser og vægt både som behandler i psykiatrien og som forsker. Hun har tidligere været ansat på Ambulatorium for spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte, Psykiatrisk Center Ballerup og BEDklinikken.

Lene er også foredragsholder og aktiv debattør i medierne om emner inden for BED, vægtstigma og sundhed. Lene er bl.a. kendt som psykologen i dokumentaren ”Nadja og de 170 kg”.

Lene er anerkendt som vægtneutral behandler og er medstifter af den tværfaglige sammenslutning Ligevægt.Datoer
Første kursus blev afholdt i september 2020. På opfordring afholder vi igen vores efterspurgte og innovative grundkursus i den originale og forskningsbaserede udgave af Vægtneutral Sundhed.

Nu åben for tilmelding to steder i 2021, et i København og et i Middelfart.

Mandag den 31. maj, 2021 kl. 10.00 til 17.00
Tirsdag den 1. juni, 2021 kl. 9.00 til 16.00

Globalhagen House
Fælledvej 12
2200 København N      
(Mulighed for overnatning. Ikke inkluderet i prisen)     

Tilmelding senest 29. april, 2021
OBS max. 30 pladser
Din investering 6.000 kr. + momsTorsdag den 16. september, 2021 kl. 10.00 til 17.00
Fredag den 17. september, 2021 kl. 9.00 til 16.00

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart   
(Mulighed for overnatning. Ikke inkluderet i prisen)         

Tilmelding senest 12. august, 2021
OBS max. 30 pladser
Pris 6.000 kr. + momsFilm: Seminar om vægtneutral sundhed, 2019
Aut. klinisk diætist Inger Bols, Læge og postdoc, Rasmus Køster-Rasmussen, professor, Thorkild IA Sørensen
NADJA OG DE 170 KILO: Når kampen mod vægten må stoppe
Lene Meyer og Nadja Engsig
kendt fra TV2 dokumentaren “Nadja og de 170 kilo”

Hele 2021 er det muligt at booke foredrag med Nadja Engsig og Lene Meyer om det at leve med BED. Nadja var med i dokumentaren ‘Nadja og de 170 kg’ på TV2.

I dette foredrag fortæller Nadja Engsig om, hvordan det er at leve med BED gennem en lang årrække. Nadja har kæmpet sig gennem et væld af slankekure, og det er aldrig gået godt. Men da hun flyttede fokus til noget andet end vægten og kiggede tilbage på sin svære opvækst og sit smertefulde forhold til mad, begyndte der at ske noget nyt.

Nadja har medvirket i dokumentar-serien ”Nadja og de 170 kg” på TV2 og deler med stor ærlighed og selvindsigt ud af sine erfaringer. For der er en vej ud af livet med BED.

Lene Meyer er psykolog og specialist i spiseforstyrrelser. Lene giver et fagligt indblik i den nyeste viden om BED og forklarer, hvorfor det store fokus på vægttab er en dårlig idé, når man skal overvinde BED. Lene er optaget af konsekvenserne af vægtstigma og det massive vægtfokus i samfundet. Hun har skrevet en ph.d-afhandling om BED og er med som Nadjas psykolog i ”Nadja og de 170 kilo”.

Sammen kombinerer Nadja og Lene levet erfaring og faglig ekspertise om BED.

Praktisk
Foredraget henvender sig til alle med interesse for samspillet mellem krop, psyke, samfund og sundhed. Det varer 1-2 timer, og der er god tid til dialog og spørgsmål fra salen.
For forespørgsler og information om kommende arrangementer kontakt os her på siden eller på facebook


SPISEFORSTYRRELSER I ET SOCIALT OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

Temadag om forståelse og behandling af spiseforstyrrelser og forstyrret spisning i en social og psykologisk kontekst.

Som behandler møder man mange mennesker, der på forskellig vis er blevet forstyrret i deres forhold til mad, vægt og spisning. Nogle er så belastede, at de lever op til kriterierne for en spiseforstyrrelse, mens andre befinder sig i gråzonerne. Fælles for dem er, at de er fanget ind i mønstre, hvor mad og krop fylder uforholdsmæssigt meget i deres liv.

På temadagen kortlægger jeg landskabet spiseforstyrrelser og forstyrret spisning. Jeg beskriver de mest almindelige spiseforstyrrelser – anoreksi, bulimi og Binge Eating Disorder (BED) på dansk tvangsoverpisning, samt nogle af de nytilkomne som ortoreksi, træningsafhængighed.  Vi vil se på særlige kendetegn og karakteristika, så du bliver klædt på til at spotte, hvornår der er tale om hvad. Der vil blive gået i dybden med spiseforstyrrelsen BED.

På kurset introduceres du til metoderne mekanisk spisning, kostdagbog og eksternalisering og får input til at arbejde terapeutisk med generelle problemstillinger som kropskritik og vægtstigma.

Temadagen vil bygge på kliniske erfaringer og forskning og vil invitere til diskussioner og refleksioner over krop, vægt og sundhed.
(Afholdt) DIAGNOSTICERING AF SPISEFORSTYRRELSER
EATING DISORDER EXAMINATION (EDE)

– ved psykolog & seniorforsker Loa Clausen og psykolog & ph.d. Lene Bomholt Meyer, arrangeret og afholdt af BEDklinikken, Søborg

EDE er et semistruktureret diagnostisk interview, der både i klinik og forskning anses som ”golden standard” i diagnostisk afklaring af spiseforstyrrelser. EDE er udviklet af Christopher Fairburn og medarbejdere i Oxford (UK) igennem de seneste 25 år.

Kurset har til formål at gøre deltagerne i stand til at bruge EDE-interviewet mhp. at kunne
diagnosticere spiseforstyrrelser så validt som muligt. Deltagerne får de første erfaringer med
interviewet og får supervision på baggrund af dette. Diagnostik er vanskelig og kriterierne i ICD-10, ICD-11 og DSM-5 vil blive gennemgået med reference til EDE-items.
EDE version 12 og EDE-child vil blive gennemgået mht. struktur, opbygning, indhold og
psykometriske egenskaber.


Dag 1: Introduktion til EDE
Baggrund og opbygning af EDE og gennemgang af de diagnostiske kriterier i ICD og DSM for
anoreksi, bulimi og Binge Eating Disorder (BED).
På dag 1 vil særligt praksiseksempler fra BED blive inddraget i undervisningen. Imellem dag 1
og 2 forventes det, at deltagerne laver min. et EDE-interview.
Dag 2: Uddybning og sparring
Dag 2 involverer rollespil, supervision og erfaringsudveksling med fokus på deltagernes erfaringer
og problemer med interviewet i perioden mellem første og anden mødegang.
På dag 2 vil der særligt være fokus på diagnosticering af anoreksi og bulimi samt EDE-child.


Undervisningen vil veksle mellem plenumundervisning, øvelser og drøftelse i grupper. Fokus vil
være rettet mod praksis og berøre såvel diagnostiske udfordringer som kliniske implikationer.
Deltagernes egne EDE-interviews, vil blive inddraget i undervisningen.
Et deltagerbevis kræver at man har gjort konkrete erfaringer med minimum et EDE-interview
inden 2. kursusgang samt har været til stede begge gange.